Hakkımızda - Cumhuriyet Bakkalı

Hakkımızda

Kooperatifimiz 21 Aralık 2017 tarihinde, Kooperatifçilik Haftası kutlamalarına denk gelen günlerde resmen kurulmuş olup, İzmir il bazlı çalışma yürüten, buna rağmen kooperatif dostu ortaklarımız sayesinde İzmir dışında da ortakları bulunan, bağımsız bir TÜKETİM KOOPERATİFİdir. (madde 4)

 

Yerli Malı Tüketim Kooperatifi olarak en temel görevimiz;  ortaklarımızın doğal gıda ihtiyaçlarını üretim kooperatifleri ile birliklerinden sağlayarak, örgütlü üreticiyi doğrudan desteklemek ve halkı, yerli malı kullanımına özendirmek, Türk tarımını güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

 

Ortaklarımız, ana unsurlarımızdır. Ortaklarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Yerli Malı Tüketim Kooperatifi, Kooperatifçilik İlkeleri çerçevesinde, ortaklarıyla dayanışma içinde çalışmayı amaçlamaktadır.

 

Yerli Malı Tüketim Kooperatifi, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) kuruluşunun 100.yılında (1995) Manchester kentinde yapılan Genel Kurul Toplantısında gözden geçirilerek kabul edilen, Kooperatifçilik İlkeleri’nin ilk maddesi olan, gönüllü ve herkese açık ortaklık ilkesini ilk kez uygulayan bir Tüketim Kooperatifidir. (madde 1)

 

Yerli Malı Tüketim Kooperatifi, ortak sayısının arttığı yerlerde, ortaklarının ödemiş olduğu pay bedelleriyle sermaye oluşturarak, (madde 3)  ‘Cumhuriyet Bakkalı’ adıyla satış yerleri açmaktadır. İlk altı aylık dönemde…ortak sayımızın arttığı Güzelbahçe ilçemizde, 26 Mayıs 2019 tarihinde “Cumhuriyet Bakkalı 1 Güzelbahçe” açılmış olup, yine ortak sayımızın arttığı ikinci ilçe olan Bornova’da, 23 Mayıs 2019 tarihinde “Cumhuriyet Bakkalı 2 Bornova” açılmıştır. Ortak sayımızın arttığı bir diğer ilçemiz olan Karşıyaka’da, ortaklarımızın düzenlediği bilgilendirme toplantıları devam etmektedir. (madde 5)

 

Hedefimiz, ilçe bazlı yürütülen çalışmalarımızın, mahalle bazında bir “Tüketim Hareketi”ne dönüşmesi, böylece her mahallede bir “Cumhuriyet Bakkalı” açılmasıdır ki, böylece örgütlü üreticiye desteklerimizi artırarak, tüketicinin de (ortaklarımız) kendi gıdasında söz sahibi olmasına önderlik etmektir. (madde 7)

 

Kooperatifimiz doğrudan üreticiden ürün almayıp, örgütlü üreticiden ürün temin etmek; üreticileri, üretim kooperatiflerine yönlendirmek; kooperatif bulunmayan yerlerde kurulmasını desteklemek ve imkanlarımız dahilinde çalışmalara katılmak suretiyle, kooperatifçilik hareketini (madde 6) güçlendirmektedir.

 

Yerli Malı Tüketim Kooperatifi, her yıl resmi olarak düzenlenen Genel Kurul toplantılarında, “Mali Rapor ve Faaliyet Raporu”nu ortaklarının onayına sunmaktadır. Kurul toplantıları, birim toplantıları da dahil her ortağın bir oy hakkı vardır. (madde 2)

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) kuruluşunun 100.yılında (1995) Manchester kentinde yapılan Genel Kurul Toplantısında gözden geçirilerek kabul edilen,

KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ

1. Gönüllü ve herkese açık üyelik:

Kooperatifler; cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve üyeliğin sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.

2. Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim:

Kooperatifler; piyasa oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan üyelerince denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci olarak hizmet eden erkekler ve kadınlar üyelere karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında üyeler eşit oy hakkına sahiptir (her üyeye bir oy hakkı). Diğer düzeydeki kooperatif kuruluşlarında ise oy hakkı demokratik bir yaklaşımla düzenlenir.

3. Üyelerin ekonomik katılımı:

Üyeler, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı genellikle kooperatifin ortak mülkiyetidir.

Çoğunlukla üyeler, üyeliğin bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler. Üyeler gelir fazlasını, muhtemelen “en azından bir kısmı taksim olunamaz kaynaklar” oluşturma yoluyla kooperatiflerini geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları işlemlerle orantılı olarak üyelerine kar sağlama ve üyelerce onaylanan diğer faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri ya da tamamı için ayırırlar.

4. Özerklik ve bağımsızlık:

Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve üyelerince yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini artırmaları durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve üyelerinin demokratik yönetimini koruyacak şekilde

gerçekleştirirler.

5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme:

Kooperatifler, üyelerine, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkanı sağlar. Kooperatifler genel kamuoyunu — özellikle de gençleri ve kamuoyunu oluşturanları — işbirliğinin şekli ve yararları konusunda bilgilendirirler.

6. Kooperatifler arasında işbirliği:

Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.

7. Topluma karşı sorumlu olma:

Kooperatifler, üyelerince onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.

  • Fikret Tuğral
    Fikret Tuğral Başkan
  • Sultan Gökçe
    Sultan Gökçe Muhasip Üye
  • Ali Vahab Çelebi
    Ali Vahab Çelebi Deneteim Kurulu Üyesi
İletişim

Mesajınızı bize iletin ve en kısa sürede size geri dönüş yapalım.

Not readable? Change text. captcha txt
0